ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Εξ. αφορμής της υπ' αριθμ. 15330/2001 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)*

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΝΟΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Γνωμοδότηση εξ' αφορμής των ποινικών αποφάσεων 13728/2001 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης & 3522/2001 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΞ΄ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 22333/2001 & 13971/2002 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ε.Π.Ε.Υ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ Η ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΕΛ.ΠΙΣ.) ΕΝΟΨΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ (Ε.ΑΓ.Α.Κ.)
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ(ΝΕ.Χ.Α.)Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ (MARKET MAKER) ΣΤΗ ΝΕ.Χ.Α Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ (MARKET MAKER) ΣΤΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α.
Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ENTOΛΕΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΥ ΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΠΙΔ  ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

(όσον αφορά το σκεπτικό της με αριθμό ΑΠ 23/2006 και ΑΠ 993/2010)