ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΛΑΖΗΣ - ΜΑΓΓΟΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΖΗΣ

1967
Γεννήθηκε στο Κάσσελ της Γερμανίας.
1985-1990
Απόφοιτος Νομικής Α.Π.Θ
1990-1992
Στρατιωτική θητεία στο στρατό ξηράς. Υπηρέτησε στην Λαμία, Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα. Απολύθηκε με το βαθμό του έφεδρου ανθυπολοχαγού (Υλικού Πολέμου).
1991-1993
Ασκούμενος δικηγόρος
1994
Δικηγόρος
1993-1995
Μεταπτυχιακό Εμπορικό Δίκαιο Α.Π.Θ.
2007
Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2007
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις
2014
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
2016
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑ:
 • Μάρτιο 2015 - έκλεισε Είκοσι ένα (21) έτη λειτουργίας του Δικηγορικού του γραφείου στην οδό Φράγκων 3 στη Θεσσαλονίκη.
 • Μάιος 2010 - μεταγραφή από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με έδρα Κολοκοτρώνη 49 Αθήνα
 • Από το 1989 ασχολείται με το Ελληνικό Χρηματιστήριο και γενικότερα με θέματα κεφαλαιαγοράς.
 • Διαθέτει μεγάλο αρχείο από Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Πράξεις Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αποφάσεις Δ.Σ. του Χ.Α. Οδηγίες Κανονισμούς της ΕΟΚ από την ίδρυση του ΧΑ το 1878 έως σήμερα.
 • Όλα τα Ενημερωτικά Δελτία των εταιρειών που έχουν εγκριθεί (σύμφωνα με το ΠΔ 348/85) από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, πολλούς ισολογισμούς εισηγμένων εταιρειών, καθώς και τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων τους.
 • Συνεργασία με την εφημερίδα « ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» Σερρών όπου παρουσίαζε τις νέες εταιρείες που επρόκειτο να εισαχθούν στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ.
 • Διαθέτει μεγάλο αρχείο τιμών μετοχών, από το 1989 έως σήμερα.
 • Έχει ιδρύσει και υπογράψει πάνω από τριάντα σχέδια-καταστατικά Ανωνύμων Εταιριών Λήψης & Διαβίβασης Εντολών στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη Β Ελλάδα.
 • Δικηγόρος αρκετών μεμονωμένων επενδυτών, Δικηγόρων και Χρηματιστηριακών γραφείων στη Θεσσαλονίκη. 
 • Υπήρξε συνεργάτης της ΔΥΡΟΣ ΑΕ (Διευθ. Σύμβουλος κ. Σωτ. Ορφανάκος) η οποία εταιρεία ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες της πλην των αγοραπωλησιών μετοχών, τεχνικοοικονομικών μελετών, αξιοποίηση επενδυτικών νόμων εσωτερικού & Ευρ.Ενωσης, συγχωνεύσεις-εξαγορές-αποτιμήσεις επιχειρήσεων ήταν και η προετοιμασία και η εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο (πχ Θεμελιοδομή, Μεσοχωρίτη)
 • Έχει χειριστεί πάμπολλες υποθέσεις που έχουν σχέση με το Χρηματιστηριακό Δίκαιο (πχ κήρυξη αποθετηρίων ως ανίσχυρων, μεταβιβάσεις ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ λόγω θανάτου μετόχου, μηνύσεις για εξαπάτηση επενδυτών, συμβάσεις μεταξύ ΕΛΔΕ-επενδυτή πελάτη, εγγραφή Πρακτικών ΔΣ και ΓΣ) Έχει παρασταθεί δια λογαριασμό εντολέων του μεμονωμένων επενδυτών εναγομένων σε πάνω από 263 δίκες (διαφόρων βαθμών) σε όλη τη χώρα όπου όλες οι αγωγές εναντίον τους έχουν απορριφθεί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 • 1991 - Σεμινάρια που οργάνωσε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών.
 • 1991 - Χρηματοοικονομικά - Χρηματιστηριακά σεμινάρια που οργάνωσε το Τμήμα Μελετών της «NUNTIUS» στην Αθήνα.
 • 1999 - Σεμινάριο με Θέμα : «Εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους εσωτερικούς ελεγκτές των ΕΛΔΕ» με διοργανωτή την «Επίγνωση»
 • 1999 - Σεμινάριο με θέμα: «Εξειδικευμένα νομικά θέματα για ΑΕΛΔΕ και ΕΠΕΥ»
 • 1998- Σεμινάριο με θέμα: «Κανόνες συμπεριφοράς των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ»
 • 1996 - Διδασκαλία σε υπαλλήλους του ΟΣΕ,βασικά στοιχεία περί Χρηματιστηρίου με διοργανωτή φορέα την Ε.Ε.Δ.Ε. (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
 • 2000-2003 - Διετέλεσε εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) σε θέματα θεσμικού πλαισίου του δικαίου της κεφαλαιαγοράς (διοικητικής-πολιτικής κατεύθυνσης).
 • Διετέλεσε εισηγητής-συνεργάτης στο ΚΕΚ χρηματιστηριακής επιμόρφωσης 
 • Έχει διδάξει στα σεμινάρια του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης των πιστοποιημένων στελεχών της κεφαλαιαγοράς (υπεύθυνων λήψης και διαβίβασης εντολών, αναλυτών,αντικρυστών, διαχειριστών, συμβούλων επενδύσεων καθώς επίσης και των πωλητών αμοιβαίων κεφαλαίων)
 • 2000-2003 - Διετέλεσε εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) σε θέματα θεσμικού πλαισίου του δικαίου της κεφαλαιαγοράς (διοικητικής-πολιτικής κατεύθυνσης).
 • Διετέλεσε εισηγητής-συνεργάτης στο ΚΕΚ χρηματιστηριακής επιμόρφωσης και έχει διδάξει στα σεμινάρια του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης των πιστοποιημένων στελεχών της κεφαλαιαγοράς (υπεύθυνων λήψης και διαβίβασης εντολών, αναλυτών, αντικρυστών, διαχειριστών, συμβούλων επενδύσεων καθώς επίσης και των πωλητών αμοιβαίων κεφαλαίων)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  — Δημοσιευμένο το βιβλίο του με θέμα: «Η νομοθεσία των ΕΛΔΕ» που περιλαμβάνει όλους τους νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους καθώς και φορολογικές διατάξεις, (εκδόσεις «ΣΑΚΚΟΥΛΑ» 2002)
  – Δημοσιευμένη (εις Αρμενόπουλο 2001 σελ 1591,) είναι η μελέτη του με θέμα: «Η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ»
  — Δημοσιευμένη (εις Αρμενόπουλο 2002 σελ 1739,) είναι η μελέτη του με θέμα: «Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (MARGIN ACCOUNT). ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ.»
  –Δημοσιευμένη είναι η μελέτη του (εις Αρμενόπουλο Επιστημονική Επετηρίδα 2002 σελ 157 επ ) με θέμα: «ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΝΕ.Χ.Α.) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ (MARKET MAKER) ΣΤΗ ΝΕ.Χ.Α. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
  (MARKET MAKER) ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α.»

  –Δημοσιευμένη είναι η μελέτη του (εις Αρμενόπουλο 2003 σελ 1052 επ) με θέμα: «Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ»
  –Δημοσιευμένη είναι η μελέτη του (εις Αρμενόπουλο 2003 σελ 759 επ) με θέμα: «Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ»
  –Δημοσιευμένη είναι η μελέτη του (εις Αρμενόπουλο 2002 σελ 1898 επ) με θέμα: «ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Εξ αφορμής των αποφάσεων 14476/1999 & 30263/1999 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης)
  — Δημοσιευμένη είναι η μελέτη του (εις ΔΕΕ 2002 σελ 1263 επ) με θέμα: «ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Εξ αφορμής των αποφάσεων 22333/2001 & 13971/2002 του Μ Πρ Θεσ)
  — Δημοσιευμένη είναι (εις Αρμενόπουλο Επιστημονική Επετηρίδα 2011-2012 σελ.165 επ.) η γνωμοδότησή του με θέμα: «Η ΠΑΡΑΚΑΤΆΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ENTOΛΕΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΥ ΩΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΠΙΔ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Γ.Χ.ΠΑΛΑΖΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» (όσον αφορά το σκεπτικό της με αριθμό ΑΠ 23/2006 και ΑΠ 993/2010).

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

  1999 -  Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ.

  Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων στις παρακάτω Εταιρίες:

  1. 1999-2000 - ΚΤΗΣΙΣ ΑΕ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Θεσσαλονίκη, Λ. Σοφού 3) στη θέση του Αντιπροέδρου
  2. 1998-2000 - Αmp ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Σέρρες, Μεραρχίας 30) στη θέση αρχικά του Αντιπροέδρου και αργότερα του Μέλους
  3. 1998-2000 - Αmp ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Θεσσαλονίκη, Λ. Κ. Καραμανλή 14) στη θέση του Αντιπροέδρου και του Μέλους
  4. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΛΔΕ (Αθήνα)
  5. Στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΕΛΔΕ (Σέρρες)
  6. 1999-2000 - Αντιπρόεδρος του ΔΣ στην ΑΕ Ασφαλιστικών Πρακτορεύσεων ΑΜC ΑΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Θεσσαλονίκη Βενιζέλου 24)
  7. Μέλος του ΔΣ της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής εταιρίας ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΧΕΠΕΥ (Αθήνα)
  8. Μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΑΕ
  9. Σήμερα - είναι νομικός σύμβουλος στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ΠΕΥΚΗ-ΙΚΕ   www.pefkiike.gr

  ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΓΓΟΛΑ

  Η Ασημίνα Μαγγόλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς».

  Ασκεί μαχόμενη δικηγορία από το 1991,  διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, μέλος δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΑΖΗΣ-ΜΑΓΓΟΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»   και είναι δικηγόρος διορισμένη στον Άρειο  Πάγο.

  Ασχολείται με θέματα όλων των κλάδων δικαίων, αστικού - ενοχικού δικαίου και εμπορικού δικαίου, (διαταγές πληρωμής, ανακοπές και αιτήσεις αναστολών κατά διαταγών πληρωμής, αναγνωριστικές αγωγές, δίκες περί την εκτέλεση,  αγωγές αποζημίωσης, αγωγές ελβετικού φράγκου, αγωγές ακύρωσης δανειακών συμβάσεων, ανακοπές κατά κατασχετηρίων κ.ά.),  με θέματα οικογενειακού δικαίου (διαζύγια, δικαστήρια διατροφών και επικοινωνίας τέκνων, ασφαλιστικά μέτρα και τακτικές αγωγές), δικαστήρια συμμετοχής αποκτημάτων, χειρισμό και εκδίκαση ποινικών υποθέσεων,  έχει ασχοληθεί με  αιτήσεις του ν. 3869/2010 και συναφείς δίκες, καθώς και με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4438/2020 κ.ά.

  Ασχολείται εν γένει με επίκαιρα ζητήματα  στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα, με νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως και νομικά ζητήματα της κεφαλαιαγοράς.

  Ασχολείται επίσης με θέματα που αφορούν τον ΚΕΔΕ και την Άμυνα Οφειλέτη για Χρηματικές Απαιτήσεις Δημοσίου Δικαίου..

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
  • Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4469/2017 και ασχολείται με την υπαγωγή οφειλετών στην προαναφερόμενη διαδικασία.
  • Παρακολούθησε το συνέδριο με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος ν. 4224/2013 -Πιστωτικά Ιδρύματα» και -Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος- Χρηματοδότηση και σύγχρονες μορφές Οικονομικής Ανάπτυξης-Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές.
  • Ολοκλήρωσε τον κύκλο εκπαίδευσης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-GDPR-Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία δεδομένων»
  • Σεμινάριο με θέμα τα «Ν. 3869/2010: Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και όλα τα αντίστοιχα σεμινάρια του κ. Βενιέρη, για τις τροποποιήσεις του Νόμου Κατσέλη.
  • Σεμινάρια με θέμα την ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ- Εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών», «Τακτικές και Τεχνικές Διαπραγματεύσεων-Επίτευξη συμφωνιών-Επίλυση Διαφορών» και «Δικηγόροι και Διαμεσολάβηση».
  • Το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο e-ΘΕΜΙΣ με θέμα «Πιστωτικά Ιδρύματα-Νομικές και Θεσμικές Όψεις» - Επίκαιρα Ζητήματα στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα-Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος- Νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων- Νομικά ζητήματα της κεφαλαιαγοράς-Χρηματοδότηση και σύγχρονες μορφές Οικονομικής Ανάπτυξης-Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές.
  • Την επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων, με θέμα «Η τραπεζική εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και επί απαιτήσεων» Και «Καθήκον πίστης και αστική ευθύνη δανειστή στο ενέχυρο τίτλων».
  • Την εκδήλωση με θέμα: Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4312/2014 (επιστροφή χρημάτων δεσμευμένων λογαριασμών κ.ά.) 
  • Σεμινάρια για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4469/2017
  • Τον κύκλο κατάρτισης με θέμα «ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
  • Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τον «Ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στον ΚΠολΔ και στον ΚΕΔΕ μετά τον Νόμο 4512/2018
  • Συμμετείχε σε επιμορφωτικές ημερίδες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της ‘Εμφυλης Βίας κατά των Γυναικών, οργάνωσης του Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ.
  • Συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα: «Ενδοοικογενειακή βία-Στα σταυροδρόμια της ψυχανάλυσης και της δικαιοσύνης». – «Ο ρόλος του Εισαγγελέα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και στην ποινική διαμεσολάβηση»
  • Το Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου με θέμα «Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο»
  • Συμμετείχε με εισήγησή της, σε ημερίδα για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και τις εξελίξεις στο Νόμο Κατσέλη».
  • Έχει διδάξει μαθήματα αεροπορικού δικαίου και διεθνών σχέσεων.