ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Νομολογία περί Τραπεζικού Δικαίου

Πλούσια Νομολογία του Δικηγορικού μας Γραφείου περί Τραπεζικού Δικαίου που έχουν εκδοθεί από το 1998

Νομολογία περί Δικαίου Κεφαλαιαγοράς

Πλούσια Νομολογία του Δικηγορικού μας Γραφείου περί του Δικαίου Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί από το 1998

Η ιδιωτική συλλογή μετοχών του Γεωργίου Παλάζη αριθμεί πλέον των 50 σπανίων τίτλων οι οποίες αποτελούν τη ιστορία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.
Μετοχές που έχουν εκδοθεί από τον 19ο αιώνα και ξεχωρίζουν τόσο για την ιστορική τους αξία όσο και για την αισθητική τους τελειότητα.