Χρήση του ιστοτόπου

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας.

Η χρήση αυτού γίνεται με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την είσοδό του στον ιστότοπο.

Οι όροι αυτοί αποτυπώνουν το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ του ιδιοκτήτη του ιστότοπου και του χρήστη αυτού.

Διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο και θα επιλύονται φιλικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, δεν συνιστά νομική συμβουλή και αλλάζει οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση του ιδιοκτήτη του.  Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν εγγυάται την ορθότητα/καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, η οποία γίνεται με προσωπική ευθύνη και επιλογή του χρήστη.

Η δυνατότητα επικοινωνίας που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση ή υποχρέωση απάντησης.

Η υπηρεσία του ιστοτόπου παρέχεται “as is”. Ο ιδιοκτήτης δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του χωρίς σφάλματα, ούτε την παροχή συγκεκριμένης ποιότητας υπηρεσιών. Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και δεν είναι υπεύθυνος για επιζήμιο ή επικίνδυνο περιεχόμενο (harmful content), όπως ιούς κ.λπ., που μπορεί να διακινείται μέσω αυτού του ιστοτόπου, σελίδων, ιστοτόπτων, servers κλπ, ή άλλους ηλεκτρονικούς χώρους στους οποίους μπορεί η χρήση του ιστοτόπου να οδηγεί.

Η πρόσβαση σε άλλους ιστοχώρους με τη χρήση links (συνδέσμων) που μπορεί να υπάρχουν στον ιστότοπο γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. Η τοποθέτηση των links από τον ιδιοκτήτη δεν συνεπάγεται τη γνώση, αποδοχή ή πρόταση στον χρήστη του περιεχομένου του χώρου και δεν παρέχει εγγυήσεις κανενός είδους για τη χρήση του χώρου, η οποία γίνεται υπό τους όρους καθενός από αυτούς και με τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου αυτού συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγορικής Εταιρείας «Παλάζης – Μαγγολα Εταιρεία Δικηγόρων» και διατίθεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση των επισκεπτών.  Επιτρέπεται χωρίς άδεια μόνο η μη εμπορική αναπαραγωγή του περιεχομένου με την προϋπόθεση της ρητής αναφοράς της πηγής αυτού.

Οι όροι μας μπορούν να αλλάζουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους αυτούς θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του ιστοτόπου.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας συλλέγονται στοιχεία και πληροφορίες για εσάς, κάποια από τα οποία αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα. Η συλλογή και χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και ιδίως:

– τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR)

– την Οδηγία για την Ιδιωτικότητα και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Οδηγία ΕΚ 2002/58 (E-privacy Directive)

– το νόμο 4624/2019 και

– το νόμο 3471/2006.

Ποιός είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η δικηγορική εταιρεία «Παλάζης – Μαγγόλα Εταιρεία Δικηγόρων» Έδρα: Φραγκών 3, Θεσσαλονίκη, Επικοινωνία: τηλ. 2310542360, email: minamangola@gmail.com, φόρμα επικοινωνίας στο σημείο: “Επικοινωνία” του ιστοτόπου.

Δεδομένα που συλλέγονται:

Α. Κατά την είσοδο στον ιστότοπο καταγράφεται η IP adress (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της συσκευής με την οποία γίνεται η είσοδος και δεδομένα σύνδεσης του χρήστη. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο του ιστοτόπου μας σύμφωνα με τους όρους χρήσης του.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τον Κανονισμό 2016/679 είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ή το άρθρο 6 παρ. 1 εδ στ, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση. Ειδικότερα, το εδάφιο β αποτελεί τη βάση στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαιτούμενη για την παροχή της πρόσβασης στον ιστότοπο και το εδάφιο στ αποτελεί τη βάση στις λοιπές περιπτώσεις επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα όταν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου.

Β. Κατά την είσοδο στον ιστότοπο εγκαθίστανται στη συσκευή σας cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον browser (φυλλομετρητή) σας και τις δηλώσεις προτίμησης σας. Από τον browser σας μπορείτε πάντα να βλέπετε όλα τα cookies που λειτουργούν σε κάθε ιστοσελίδα, να διαγράφετε εγκατεστημένα και να αποκλείετε την εγκατάσταση οποιωνδήποτε cookies.

Τα cookies κατά κανόνα δεν οδηγούν σε άμεση ταυτοποίηση του χρήστη και δεν επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου να γνωρίσει τη φυσική του ταυτότητα, χρησιμοποιούνται δε κυρίως για να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών στον χρήστη.

Τα cookies που εγκαθίστανται χρησιμοιούνται για τις τεχνικές ανάγκες του ιστοτόπου, για ζητήματα λειτουργικότητας αυτού και για διαφήμιση.

Κάποια από τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη δυνατότητα λειτουργίας του ιστοτόπου (αναγκαία), επιτρέπουν για παράδειγμα την πλοήγηση μεταξύ σελίδων, την διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bots, την διάκριση για το αν έχουν επιλεγεί cookies διαφήμισης και την πρόσβαση σε ασφαλή σημεία του ιστότοπου. Αυτά εγκαθίστανται στη συσκευή του χρήστη αυτόματα με την είσοδό του στον ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται  από αυτά δεν επιτρέπουν στον ιστότοπο να ταυτοποιήσει τον χρήστη.

Άλλα cookies (λειτουργικότητας) επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη και το password που καταχωρεί, η επιθυμητή γλώσσα και η περιοχή κοκ, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει την εικόνα που ο χρήστης έχει επιλέξει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για να μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες που ο χρήστης ζήτησε, όπως χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν ο χρήσης αρνηθεί την εγκατάσταση αυτών είναι πιθανό να επηρεαστεί η λειτουργία του ιστότοπου.

Άλλα cookies (στατιστικών/επιδόσεων) χρησιμοποιούνται για να παράγονται στατιστικά για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιώσει την δομή, τις επιδόσεις και το περιεχόμενό του. Από τα στατιστικά αυτά δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη.

Επίσης υπάρχουν cookies (διαφήμισης/marketing) που χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν τις κινήσεις του χρήστη στο διαδίκτυο, ώστε να προωθηθούν σε αυτόν διαφημίσεις βασισμένες στις προτιμήσεις του από διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη.

Γ. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα κατά τη χρήση του ιστοτόπου, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη θέση: “Επικοινωνία”.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας αυτής αποθηκεύονται για σκοπούς διαχείρισης της επικοινωνίας με εσάς και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας. Εφόσον είστε εντολέας της Δικηγορικής Εταιρείας «Παλάζης – Μαγγόλα Εταιρεία Δικηγόρων» το σύνολο των δεδομένων που συλλέγονται εδώ καταχωρούνται στον προσωπικό σας φάκελο και αποτελούν μέρος αυτού. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β του GDPR, εφόσον είστε εντολέας μας και η επικοινωνία άπτεται θεμάτων της εντολής, και το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, ο χρήστης έχει δώσει συγκατάθεση προς τούτο ή για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας. Όλα τα δεδομένα διατηρούνται για τον κατά περίπτωση απαραίτητο ή επιβαλλόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση χρόνο.

Τι δικαιώματα έχετε πάνω στα δεδομένα σας

Ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τη νομική βάση υπό την οποία τα επεξεργαζόμαστε, έχετε κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιώματα:

Ενημέρωση, δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πρόσβαση, δηλαδή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Διόρθωση, δηλαδή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας.

Διαγραφή, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Περιορισμός της επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει προσωρινά συγκεκριμένη επεξεργασία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείται η νομιμότητα της επεξεργασίας ή η ακρίβεια των δεδομένων, όταν εκκρεμεί απόφαση αρμοδίου οργάνου σχετικά με τα δεδομένα κα.

Εναντίωση στην επεξεργασία, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει συγκεκριμένη επεξεργασία, στις περιπτώσεις όπου νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον ή το δημόσιο συμφέρον.

Φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στις περιπτώσεις όπου νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση ή η συγκατάθεσή σας.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς χρέωση, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, και η γενική προθεσμία για την ικανοποίησή τους είναι ένας μήνας από το αίτημα, που πρέπει να ασκήσετε ενώπιον του υπευθύνου επεξεργασίας, δηλαδή της Δικηγορικής Εταιρείας «Παλάζης Μαγγόλα Εταιρεία Δικηγόρων» Μπορείτε να επικοινωνείτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο email: minamangola@gmail.com

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας θίγονται έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23), www.dpa.gr, contact@dpa.gr .