ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 7177/2009
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Κατάρτιση σύμβασης παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο όπως ήδη κρίθηκε νομολογιακά.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1190/2009
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

H σιωπή της ενάγουσας στις μηνιαίες ενημερώσεις της που επικαλούνται οι εναγόμενοι και η μη απόκρουση αυτών δεν μπορούν να θεμελιώσουν αναγνώριση χρέους κατά την έννοια του άρθρου 830 ΑΚ. Oι σχετικές αξιώσεις του παρακαταθέτη κατά του θεματοφύλακα, παραγράφονται μετά από 20 έτη, ενώ επί…

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2009
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Τακτική Ολομέλεια)

 

 

 

Ως προς την κατάρτιση συμβάσεως χρηματιστηριακής παραγγελίας μεταξύ των διαδίκων με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και εν προκειμένω, η δια μαρτύρων απόδειξη δεν αποκλείεται δια την απόδειξη της ένδικης συναλλαγής.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4481/2009
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Οι ΑΕΛΔΕ, έχουν ως έργο τη λήψη και διαβίβαση των εντολών των πελατών τους (οι οποίοι είναι και πελάτες ΑΧΕ), με την οποία (ΑΧΕ) συνδέονται συμβατικώς (προς διαβίβαση και εκτέλεση των εντολών) επέχουν θέση βοηθού εκπλήρωσης, και όχι υποκατάστατου εντολοδόχου, των ΑΧΕ, καθώς τους…

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2379/2009
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αναγνώριση χρέους σε χρεωστικό κατάλοιπο επενδυτικού λογαριασμού. Πλην, όμως, με την ως άνω δήλωση εκ μέρους του εναγόμενου δεν καταρτίστηκε αιτιώδης αναγνωριστική σύμβαση προς τον σκοπό προσπόρισης νέας βάσης αγωγής υπέρ της ενάγουσας και δημιουργίας νέου λόγου υποχρέωσης για τον εναγόμενο αλλά αντιθέτως οι διάδικοι απέβλεψαν στην απλή επιβεβαίωση της…