ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 1470/2011
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Η σύμβαση αυτή συνεργασίας μεταξύ της Α.Χ.Ε και ΑΕΛΔΕ αποτελεί σύμβαση εμπορικής μεσιτείας [ΑΠ 4/2009] και όχι σχέση προστήσεως ως αβασίμως ισχυρίζεται ο ενάγων. Ως προς την κατάρτιση συμβάσεως χρηματιστηριακής παραγγελίας μεταξύ των διαδίκων με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο…