ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 2001

ΑΠΟΦΑΣΗ 3522/2001
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Αποβολή πολιτικής αγωγής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε δίκες με αντικείμενο χρηματιστηριακά εγκλήματα.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13728/2001
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Νομιμοποίηση παράστασης πολιτικής αγωγής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε δίκες με αντικείμενο χρηματιστηριακά εγκλήματα. Παράβαση του άρθρου 10 ν.876/1979. Παράνομη πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση σε κινητές αξίες.