ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1999

ΑΠΟΦΑΣΗ 30263/1999
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Κήρυξη τίτλου ανίσχυρου. Εκούσια Δικαιοδοσία. Αναρμόδιο κατά τόπο το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Αρμόδιο κατά τόπο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.