ΑΠΟΦΑΣΗ 718/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή. Mη νόμιμη η εν λόγω ένσταση διότι αφορά αξιώσεις από τις κύριες χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή αυτές που συνάπτονται εντός του χρηματιστηρίου και μεταξύ των μελών του και όχι εκείνες που προέρχονται από τις παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές…