ΑΠΟΦΑΣΗ 6221/2005
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. Κύρια χρηματιστηριακή σύμβαση. Παρεπόμενες των κυρίων χρηματιστηριακών συμβάσεων δικαιοπραξίες. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Ετήσια Χρηματιστηριακή Παραγραφή και Αναγνώριση Χρέους. Ο ισχυρισμός της ενάγουσας-εφεσίβλητης…