ΑΠΟΦΑΣΗ 4671/2005
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Χρηματιστηριακή παραγραφή της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928. Διακοπή παραγραφής.