ΑΠΟΦΑΣΗ 4317/2007
MONOΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Εξάλλου, η κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή είναι αυτοτελής και προσμετράται ξεχωριστά το χρεωστικό υπόλοιπο. Έτσι η υπαγωγή των αλλεπάλληλων καθημερινών για μεγάλο διάστημα αγοραπωλησιών ενός πελάτη στις ρυθμίσεις περί αλληλόχρεου λογαριασμού κατά τις οποίες κάθε συναλλαγή θα χάνει την αυτοτέλειά της και θα καθίσταται απαιτητό μόνο το εκάστοτε. προκύπτον απ ΄τις χρεοπιστώσεις υπόλοιπο, δεν είναι εν προκειμένω επιτρεπτή, διότι το σύστημα εκκαθάρισης κάθε χρηματιστηριακής συναλλαγής αφορά, όπως προεκτέθηκε, αυτήν και μόνο χωριστά. (βλ Νικολάου Μουσά ΧΘ, Φεβρουάριος 2002, σελ 11, Γ. Παλάζη, Αρμ 57, 1052).