ΑΠΟΦΑΣΗ 2969/2002
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή & αδικαιολόγητος πλουτισμός από διπλή χρέωση χρηματικού ποσού σε επενδυτικό λογαριασμό με ταυτόχρονη αγορά μεγαλύτερης αξίας μετοχών και μεταγενέστερος αντιλογισμός με ταυτόχρονη πτώση της αξίας των τιμών των μετοχών από λανθασμένη εγγραφή της ΑΧΕ χρημάτων που δεν ανήκαν στον ζημιωθέντα εναγόμενο επενδυτή.