ΑΠΟΦΑΣΗ 1190/2009
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

H σιωπή της ενάγουσας στις μηνιαίες ενημερώσεις της που επικαλούνται οι εναγόμενοι και η μη απόκρουση αυτών δεν μπορούν να θεμελιώσουν αναγνώριση χρέους κατά την έννοια του άρθρου 830 ΑΚ. Oι σχετικές αξιώσεις του παρακαταθέτη κατά του θεματοφύλακα, παραγράφονται μετά από 20 έτη, ενώ επί…