ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο απασχολείται και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο χώρο του τραπεζικού δικαίου.

Η εξειδίκευση μας στο Τραπεζικό Δίκαιο αποδεικνύεται από το πλήθος των αποφάσεων από υποθέσεις έναντι τραπεζών που έχουμε δικάσει και έχουμε δικαιώσει τους δανειολήπτες, ένα δείγμα των οποίων υπάρχει και (εδώ). Παρά τις δικαστικές και εξωδικαστικές πιεστικές και αθέμιτες πρακτικές των Τραπεζών και των Εταιριών Διαχείρισης, το Δικηγορικό μας Γραφείο, λόγω της πολυετούς και ουσιαστικής εμπειρίας στον εν λόγω Κλάδο του Δικαίου, παρέχει προστασία στους δανειολήπτες από επιθετικές & αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές με κατάλληλες, εμπεριστατωμένες και πλήρως εξειδικευμένες νομικές κινήσεις (αγωγές, ανακοπές, κ.τ.λ.) και εν γένει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαχείριση των Δανείων από τους δανειολήπτες.

Ένα μικρό δείγμα από το είδος των υποθέσεων τραπεζικού δικαίου που αναλαμβάνει το Γραφείο, ενδεικτικά, παρατίθεται ως ακολούθως:
 • Άμυνα οφειλέτη - δανειολήπτη και αθέμιτες τραπεζικές πρακτικές
 • Αναγνωριστικές αγωγές κατά καταχρηστικών όρων δανειακών συμβάσεων
 • Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση - πλειστηριασμό
 • Ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις
 • Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
 • Έλεγχος Γ.Ο.Σ τραπεζικών συμβάσεων / Καταχρηστικότητα όρων
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά τραπεζών
 • Αρνητικές Αναγνωριστικές Αγωγές
 • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF)
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
 • Νέος Πτωχευτικός Νόμος