ΑΠΟΦΑΣΗ 726/2006
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμ.13ο)

 

 

 

Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Χρόνος παραγραφής αξιώσεων από χρηματιστηριακή παραγγελία.