ΑΠΟΦΑΣΗ 603/2004
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 3632/1928.
Σύμβαση συνεργασίας ΕΛΔΕ-ΑΧΕ, σύμφωνα με την οποία η ΕΛΔΕ ανέλαβε την από κοινού με τους πελάτες της ευθύνη προς την ενάγουσα ΑΧΕ για τις καταβολές χρημάτων καθώς και για τις πάσης φύσεως συνέπειες της μη καταβολής εν όλω ή εν μέρει. Η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει και…