ΑΠΟΦΑΣΗ 5922/2005
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Η ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει και για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΕΛΔΕ-ΑΧΕ. Ο εγγυητής μπορεί να προβάλει κατά του δανειστή την ένσταση της παραγραφής της κύριας οφειλής (853ΑΚ). Η παραγραφή της κύριας αξιώσεως από τη σύμβαση παραγγελίας…