ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2009
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Τακτική Ολομέλεια)

 

 

 

Ως προς την κατάρτιση συμβάσεως χρηματιστηριακής παραγγελίας μεταξύ των διαδίκων με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και εν προκειμένω, η δια μαρτύρων απόδειξη δεν αποκλείεται δια την απόδειξη της ένδικης συναλλαγής.