ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2007
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Τακτική Ολομέλεια)

 

Τέλος, ενισχύεται περαιτέρω η παραπάνω άποψη και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3632/1928, κατά την οποία «οι δίκες μεταξύ χρηματιστών και πελατών από χρηματιστηριακές συναλλαγές, πρέπει, λόγω της φύσεως αυτών, να τερματίζονται το ταχύτερο, γιατί χρόνιζαν ένεκα της βραδείας διαδικασίας των τακτικών δικαστηρίων και οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, ως εκ της φύσεως αυτών, επιβάλλουν εξαιρετική ταχύτητα, όχι μόνο ως προς τη σύναψή τους, αλλά και ως προς τη ρύθμιση των εκ τούτων διαφορών»….. Σκοπός της καθιερώσεως από το νομοθέτη της βραχυχρόνιας (ετήσιας) παραγραφής με το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν. 3632/1928, των αξιώσεων από χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι η ταχύτατη εκκαθάριση των σχέσεων από χρηματιστηριακές συμβάσεις και εντεύθεν η ασφάλεια των χρηματιστηριακών σχέσεων.