ΑΠΟΦΑΣΗ 2729/2014 (αδημ.)
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Αδικοπραξία & Χρηματιστηριακές Συναλλαγές. Σχέση προστήσεως. Αίτημα της ενάγουσας για επίδειξη εγγράφων χορήγησης αντιγράφων. Ηχογράφηση τηλεφωνικών εντολών. Πρόστιμο από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ΕΠΕΥ. Μη δέσμευση του Δικαστηρίου από την απαλλαγή τους από το ποινικό δικαστήριο.