ΑΠΟΦΑΣΗ 1196/2007
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τμ. Εφέσεων)

 

 

Ο ισχυρισμός αυτός περί ενιαυσίας παραγραφής της επίδικης αξίωσης είναι νόμιμος, παρά την αντίθετη κρίση του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και τα αντίθετα υποστηριζόμενα από την ενάγουσα-εφεσίβλητη, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 6 Ν 3632/1928 και 247 ΑΚ.H ως άνω ετήσια χρηματιστηριακή παραγραφή ισχύει τόσο για τις αξιώσεις που απορρέουν από χρηματιστηριακές συμβάσεις που συνάπτονται εντός του χρηματιστηρίου και μεταξύ των μελών αυτού (κύριες χρηματιστηριακές συμβάσεις), όσο και για τις παρεπόμενες ή συναφείς χρηματιστηριακές συμβάσεις, όπως είναι, κατά τα ανωτέρω, αυτή της χρηματιστηριακής παραγγελίας, που συνάπτεται μεταξύ του μέλους (ΑΧΕ) και του εντολέα (επενδυτή-πελάτη).