ΑΠΟΦΑΣΗ 1179/2010
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Η τήρηση από τον χρηματιστή ενός χρηματικού λογαριασμού που απεικονίζει, κατά τους κανόνες της λογιστικής, τι εκατέρωθεν παροχές που δημιουργούνται λόγω της μη άμεσης τακτοποίησης των δοσοληψιών τους δεν αποτελεί αλληλόχρεο λογαριασμό αλλά έχει χαρακτήρα απλού δοσοληπτικού λογαριασμού, με…